De dolende mens

Ruimte maken voor verwardheid

De dolende mens is een meerjarig project van theatermaker Rianne Meboer met verschillende programmaonderdelen die theater, kunst en dialoog samenbrengen. Rianne doet met dit project onderzoek naar hoe we als samenleving omgaan met ‘verwarde personen’ of beter mensen met (tijdelijk) verward gedrag. Met welke woorden spreek je integer over dit onderwerp? Wie of wat komt de dolende mens tegen? Wat maken zorgverleners, agenten, buren, naasten en voorbijgangers hierin mee? Rianne schrijft over haar plan:

“Ik ga onderzoeken op welke manier kunst kan bijdragen aan een veiligere beschutte plek voor mensen met verward of onbegrepen gedrag. Het moet niet per se een fysieke ruimte worden, maar een mentale. Dit doe ik voor en met mensen die hier regelmatig mee te maken hebben in hun omgeving, werk of als voorbijganger op straat. Hoe maken we ruimte voor verwardheid? Hoe kunnen we voorbij stigma’s en vooroordelen kijken naar de mens die voor ons staat?

Zij ging in gesprek met ervaringsdeskundigen, zorgverleners en politie over wat zij persoonlijk meemaken. Ook liep ze mee bij THUIS leger des Heils locatie op de NDSM, volgde ze een cursus Mental Health First Aid en sprak ze een arts en filosoof over ethische vragen rondom dit complexe onderwerp. De uitkomsten van haar onderzoek toonde Rianne in december 2020 en juli 2021 tijdens het Over het IJ Festival door middel van een presentatie en een dialoog (Deep Democracy) met betrokkenen en publiek.

Dit onderzoek van Rianne Meboer vindt plaats in opdracht van Over het IJ als onderdeel van het vernieuwde programma Stadskunstenaars, en wordt op verschillende manieren ondersteunt door het makerscollectief van de Theaterstraat, waar ze sinds 2015 deel van uitmaakt.

Credits

Rianne Meboer; concept, onderzoek en spel

Lindertje Mans; regie
Amir Nazar; adviseur en trainer Deep Democracy dialoog methode
Seth Albarda; gespreksleider
Jurrien van Rheenen; adviseur interviewtechnieken
Begeleider vanuit Over het Ij en dramaturg; Arthur Kneepkens.