Verdedig Noord

Een voorstelling over gentrificatie in Amsterdam-Noord.

Verdedig-Noord is een project van Massih Hutak
in samenwerking met o.a de Theaterstraat

Geboren in Afghanistan, opgegroeid in Nederland, Noord is de enige plek die Massih Hutak zijn thuis noemt. Maar die plek verandert snel. Noord is het hardst groeiende stadsdeel van Amsterdam. Wat betekent de komst van al het kapitaal en kennis voor de van oorsprong arbeiderswijken en de authenticiteit van deze plek? Hoe gaan nieuwe en oude Noorderlingen zich verhouden tot elkaar? Hoe verhouden ondernemingen, onderwijsinstellingen en takken uit de kunst- en cultuursector zich tot hun omgeving en omwonenden? Gaandeweg zijn gentrificatie-onderzoek ontwikkelde Massih’s verhaal zich van een enigszins neutraal essay tot een activistisch pamflet.

Tekst en spel: Massih Hutak, Chris Keulemans
Regie: Anouke de Groot
Dramaturgie: Arthur Kneepkens
Productie: Over het IJ Festival
Fotograaf flyerbeeld: Ilja Meefout

https://verdedignoord.nl